THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ SHCD
CHO SINH VIÊN K53, K54 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013
CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG CHUẨN BỊ VÀ VIẾT HỒ SƠ XIN VIỆC


* Nội dung chương trình:

1. Diễn giả Lê Minh Dũng – Giám đốc Công ty CP Đầu tư, Tư vấn và Đào tạo Quản trị kinh doanh CFM: Hướng dẫn kỹ năng chuẩn bị và viết Hồ sơ xin việc; giao lưu, giải đáp các câu hỏi của sinh viên.

* Thời gian tổ chức:

08h15 thứ 7, ngày 26/1/2013: Sinh viên năm thứ 4, thứ 5 thuộc Viện Kỹ thuật Hóa học và Viện Kinh tế & Quản lý.

* Địa điểm: Hội trường C2

Ban Tổ chức thông báo và mời các bạn sinh viên quan tâm cùng tham dự

Xem chi tiết trong file đính kèm


BAN TỔ CHỨC

http://ctsv.hut.edu.vn/TabId/562/Art...6/Default.aspx