chào các anh em dang lam ve mạch đo nhịp tim nhưng khong biết dùng con cảm biến nào để nhận tín hiệu và chuyển tín hiệu đó thành tín hiệu điện bac nao biết về vấn đề này chỉ giup em vói