e mong các anh chị trong diễn đàn và các bạn cho e xin tài liệu đồ án thiết kế rượu vang, e cám ơn trước nhé