Hành khúc Viện Vật lý Kỹ thuật Bách Khoa
Nhạc: Nguyễn Đức Diên.
Thơ: GS Nguyễn Đức Chiến
Bd: Hợp ca Viện VLKTKìa mùa xuân đất nước sang trang.
Vạt lý hôm nay nhựa sống căng tràn.
Ngày xưa năm ấy, niềm tin sát son,
Cùng bên nhau dựng xây ước mơ.
Tung bay cánh chim bao lớp sinh viên.
Dệt nên ước mơ xây đời mãi mùa xuân.