Vang mãi bài ca Viện Vật lý Kỹ thuật
Nhạc: Nguyễn Đức Diên.
Thơ: GS Phùng Hồ.
Bd: Tốp nữ Giảng viên Viện VLKTCùng bên nhau tay nắm tay,
Nụ cười xinh câu hát giao duyên.
Ta về đây, về đây chung mái nhà.
Bao năm tháng với ngàn gian khó,
Vượt sóng gió vững vàng đi lên.
Viện Vật lý chung một tấm lòng.

Mùa xuân sang thắm cánh hoa ban.
Cùng phong ba giữ đất Trường Sa.
Đây rừng dương, rừng đước hai địa đầu.
Dịu dàng dòng Hương, tình tứ sông Cầu,
Ngọt ngào phù sa Hồng Hà, Mê Kông.

Dù đi đâu hay về đâu,
Lòng khắc sâu ơn mái trường.
Dù non cao hay biển lớn,
Vẫn sáng danh Viện Vật lý Bách Khoa.

Dù đi đâu hay về đâu,
Cùng chung tay xây nước non nhà.
Dù nhà máy gay viện thiết kế,
Vẫn sáng danh Viện Vật Lý Bách Khoa.

Viện Vật lý Kỹ thuật Bách Khoa,
Còn vang mãi một bài ca.
Viện Vật lý Kỹ thuật Bách Khoa,
Còn vang mãi một bài ca…