THÔNG BÁO
Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2012-2013
cho các khóa K53-56


Sinh viên các khoá K53 - K56 đăng ký lớp cho học kỳ 2 năm học 2012-2013 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://sis.hut.edu.vn (đăng nhập với tài khoản được cấp) theo hướng dẫn dưới đây.

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013

1/ Đăng ký học tập cho K57:

Sinh viên K57 được Nhà trường xếp thời khoá biêủ theo kế hoạch học tập chuẩn từng ngành (coi như đã được đăng ký). Sau khi được phân ngành, sinh viên có thể điều chỉnh đăng ký (huỷ học phần, thêm học phần). Ngoài ra, sinh viên được đăng ký trả nợ tối đa 4TC các học phần chưa đạt.

Sinh viên các khoá K56 về trước được tiếp nhận vào K57 phải tự đăng ký học tập.

Đăng ký lớp học: từ 25/12/2012 đến 16h ngày 4/1/2013.

Khối lượng đăng ký tối đa 24TC, tối thiểu 12TC (Lưu ý: với sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 1 thì tối đa 18TC, mức 2 tối đa 14TC).

Điều chỉnh đăng ký lớp: từ 7/1/2013 đến 16h ngày 18/1/2013:

Sinh viên có thể điều chỉnh lớp học của mình (huỷ học phần, thêm học phần) theo quy định.

2/ Đăng ký học tập cho K53, K54, K55, K56:

Đăng ký lớp học: từ 25/12/2012 đến 16h ngày 4/1/2013.

Khối lượng đăng ký tối đa 24TC, tối thiểu 12TC (Lưu ý: với sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 1 thì tối đa 18TC, mức 2 tối đa 14TC).

Đăng ký điều chỉnh lớp học: từ 7/1/2013 đến 16h ngày 18/1/2013.

Sinh viên có thể điều chỉnh lớp học của mình (huỷ lớp, thêm lớp) theo quy định.

3/ Thay đổi cần lưu ý

Từ học kỳ 2 năm học 2012-2013, việc mở, đóng các lớp thí nghiệm, thực tập và tốt nghiệp sẽ do Viện dạy môn học đó phụ trách. Mọi yêu cầu, thắc mắc về lịch thí nghiệm đề nghị liên hệ với Viện phụ trách môn học.

4/ Quy định về nơi giải quyết các thắc mắc

Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thể không đăng ký được môn học. Khi đó, hệ thống sẽ thông báo lý do không đăng ký được. Các xử lý một số thông báo như sau:

-Do chưa học môn điều kiện: sinh viên cần học môn điều kiện trước

-Do đã học môn điều kiện nhưng mã khác: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do sai mã môn điều kiện: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do thiếu thí nghiệm hoặc lớp thí nghiệm đã quá số lượng: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung lớp thí nghiệm cần thiết. Viện sẽ gửi danh sách thời gian thí nghiệm cho Phòng Đào tạo để cập nhật.

-Do quá số lượng sinh viên tối đa: số lượng sinh viên tối đa đã được đặt theo yêu cầu của Khoa Viện và dung tích phòng và không thêm vào được nữa. Nếu sinh viên muốn đăng ký vượt quá cần làm đơn gửi Khoa Viện, nếu số lượng sinh viên đăng ký thêm nhiều, Khoa Viện sẽ gửi yêu cầu để đổi phòng hoặc thêm lớp cho Phòng Đào tạo xử lý.

-Do quá số tín chỉ: yêu cầu sinh viên được đăng ký tối đa 24 tín chỉ, nếu vượt quá, sinh viên cần rút ra khỏi môn học khác để đăng ký vào môn học cần thiết.

-Do trùng thời khóa biểu: sinh viên cần rút khỏi môn học trùng và đăng ký vào môn học cần thiết

Chú ý: do các lớp đều có giới hạn dưới, nếu số lượng sinh viên ít hơn giới hạn dưới, sinh viên sẽ không rút ra khỏi lớp đó được. Vì thế, sinh viên cần rất cẩn thận khi đăng ký lớp.

5/ Quy định về hủy lớp và mở thêm lớp

Hủy lớp: các lớp có số lượng sinh viên ít sẽ bị hủy vào cuối đợt đăng ký điều chỉnh. Cụ thể, số lượng sinh viên tối thiểu cho các lớp như sau:

Các lớp K53: tối thiểu là 5.

Các lớp K54-K56:

Tối thiểu là 30 cho các ngành đông sinh viên như Điện, Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin hay môn học có yêu cầu đông sinh viên như các môn thuộc khoa Mác lê, Giáo dục quốc phòng...

Tối thiểu là 20 cho các ngành có ít sinh viên như Viện Động lực, Viện Dệt may...

Phòng sẽ có thông báo về các môn học dự định hủy do số lượng sinh viên ít vào ngày 14/1/2012. Đề nghị các em theo dõi và chủ động:
Thông báo cho các sinh viên khác có nhu cầu học học phần đó đăng ký vào lớp để tránh bị hủy lớp

Nếu số lượng sinh viên vẫn không đủ, các em chủ động rút ra khỏi các lớp sẽ hủy và đăng ký vào các lớp khác.

Mở thêm lớp:

Các sinh viên có nhu cầu mở thêm lớp cần làm đơn gửi Viện phụ trách. Viện sẽ tập hợp đơn và gửi cho Phòng Đào tạo. Chú ý: Phòng Đào tạo sẽ xử lý đơn mở lớp vào cuối mỗi tuần trong thời gian đăng ký lớp học và điều chỉnh lớp học. Các lớp mở mới sẽ mở vào các thứ 3 tuần 22 (ngày 8/1), tuần 23 (ngày 15/1).

6/ Rút học phần:

Trong 6 tuần học đầu, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần (lớp học) với điều kiện số tín chỉ học còn lại không dưới 12TC và vẫn phải đóng học phí các học phần xin rút (đơn nộp tại phòng C1-201, trong đơn ghi rõ mã lớp học, mã học phần, tên học phần cần rút (mẫu đơn trên http://dtdh.hut.edu.vn mục biểu mẫu)).

Lưu ý:

Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình và tự kiểm tra kết quả đăng ký sau khi đã thực hiện.

Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học.

K53: Để đăng ký học phần, sinh viên cần tra cứu các học phần trong Kế hoạch học tập chuẩn sửa đổi cho K52-K53. Các học phần tuy có trong KHHT chuẩn thuộc chương trình đào tạo 2007-2008 nhưng không có trong KHHT chuẩn sửa đổi sẽ không được mở lớp.

K54, 55, 56: Sinh viên xem Kế hoạch học tập chuẩn trong Chương trình đào tạo các ngành trong mục chương trình trên trang SIS, xác định các học phần cơ sở cốt lõi và các học phần tự chọn định hướng.

Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình và tự kiểm tra kết quả đăng ký sau khi đã thực hiện.

Với các môn học có dưới 5 sinh viên, nhà trường sẽ không mở lớp. Với các trường hợp các sinh viên cần học học phần để tốt nghiệp nhưng còn lại quá ít sinh viên, không đủ mở lớp, sinh viên có thể liên hệ với Khoa Viện để xin môn tương đương (nếu có) hoặc môn thay thế (nếu không có môn tương đương)

Sau thời gian đăng ký chính thức và chỉnh sửa đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đã đăng ký.

Hà Nội, ngày tháng năm 2013
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Thông báo gốc: http://dtdh.hut.edu.vn/content/view/1578/1/