Chương trình "XE PHỤC VỤ ĐỒNG HƯƠNG MIỀN TRUNG VỀ QUÊ ĐÓN TẾT NĂM QUÝ TỴ - 2013 TẠI HÀ NỘI".
Thông tin chi tiết có trong poster. Ai chưa có vé liên hệ mình nhé!