Bạn nào chưa qua hoặc muốn học cải thiện học phần Vật lí đại cuơng 1 PH1010 thì vào trang của lớp mình đăng kí rồi mình nộp đơn xin mở lớp nhé!
trang của lớp mình đây: http://www.tudongbk.info/showthread....=7480#post7480