Mọi người cho e hỏi là : em mới nhận quyết định trở lại học do kì trước bị đình chỉ, kì 20122 này đăng kí lớp học như thế nào vậy ah?
Theo thư thông báo của nhà trường thì phải đợi đến đợt đăng kí điều chỉnh lớp học thì mới dc chọn lớp học. Mà như mọi ng biết rồi đó, đợt điều chỉnh thì các lớp hầu như full, chưa tính phải đăng kí thí nghiệm. Với lại chưa đăng kí học phần thì đăng kí lớp như thế nào ah?
Ai có kinh nghiệm chỉ e với !