Mô tả việc làm

· Biên tập, cập nhật tài liệu cho website

· Nội dung tài liệu do BQT cung cấp

· Khối lượng công việc: tối thiểu 50 tài liệu/ngày, không giới hạn số tài liệu đăng.

· Sau khi đăng một tài liệu phải ấn nút G+ và like facebook

· Mỗi ngày đăng ít nhất 2 tin bài trên 2 diễn đàn khác nhau, bài viết và diễn đàn sẽ được cung cấp, (lưu ý: việc đăng tin bài trên các diễn đàn khác sẽ không được tính vào lương mà là quy định bắt buộc)

Lương: 200 đồng/tài liệu

Thưởng: dựa trên kết quả làm việc

Thời gian thử việc: 3 ngày.

Lưu ý: khi bạn gửi email đăng ký trong vòng 24h chúng tôi sẽ xét duyệt, trong vòng 3 ngày kể từ ngày được xét duyệt nếu bạn không up tin nào tài khoản sẽ trở về tài khoản thường và sẽ không cho phép làm cộng tác viên nữa

Hình thức làm việc: part-time, thời gian tự do nhưng phải hoàn thành khối lượng công việc trong ngày.

Quy định về bài viết đạt yêu cầu:

· Bài viết phải được tối thiểu 1 G+ và 1 like facebook.

· Bài viết phải có tiêu đề rõ ràng và mô tả chi tiết phù hợp với file đính kèm.

· Bài viết phải có file đính kèm mới được chấp nhận.

Hình thức báo cáo và chính sách phạt: (xem file báo cáo)

Lương và hình thức thanh toán lương:

· Mức lương căn bản là 200 đồng/ bài.

· Ngày trả lương: ngày 6 tây hàng tháng.

· Số tiền tối thiểu được thanh toán là: 200.000 đồng, nếu không đạt được thì sẽ cộng dồn cho tháng sau.

· Hình thức thanh toán: chuyển khoản qua ngân hàng.

Chú ý quan trọng:

· Quá 3 ngày không đăng bài trên site, BQT xem như cộng tác viên không làm việc nữa và sẽ xóa khỏi danh sách cộng tác viên và không thanh toán lương trong tháng đó, ngoài ra sẽ không được tham gia cộng tác viên nữa.

· Nếu trường hợp bất khả kháng cộng tác viên nghỉ quá 3 ngày trở lên phải gửi liên hệ nhóm trưởng, để nhóm trưởng sắp xếp công việc.

Cách tham gia :
Gửi mail về dh08nt@yahoo.com với tiêu đề là: Đăng ký làm CTV upload tài liệu
Nội dung:
+ Họ tên
+ Địa chỉ
+ Điện thoại
+ Nick http://docs.geek-ict.net/forum.php :
+ Email:
Mọi chi tiết liên hệ nhóm trưởng:Y!M: dh08nt