Bộ tài liệu này giúp kỹ sư trong các ngành tự động hóa, lọc nước, xử lý nước công nghiệp, các nhà máy,... tìm hiểu tất cả các loại lưu lượng kế của abb, thông số, hướng dẫn sử dụng.....; đồng thời hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình dùng thiết bị.

Download tài liệu: ABB Flowmeter Handbook