HÀ NỘI DẤU YÊU
Hà Nhật Linh
http://dactrung.net/nhac/noidung.asp...1jCd3qXg%3d%3d

HÀ NỘI EM VÀ MUÀ XUÂN
Quốc Dũng
http://dactrung.net/nhac/noidung.asp...FpZN7r0w%3d%3d

HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA
Trương Quý Hải (Thơ: Bùi Anh Tuấn)
http://dactrung.net/nhac/noidung.asp...UFyhnaGg%3d%3d

HÀ NỘI PHỐ
Phạm Anh Dũng (Lời: Phạm Dũng)
http://dactrung.net/nhac/noidung.asp...2NmqfcBA%3d%3d

NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
Trịnh Công Sơn
http://dactrung.net/nhac/noidung.asp...pwtqQikw%3d%3d

HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ
Song Ngọc
http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.as...246&casiid=447


MỘT SỐ BÀI HÁT VỀ HÀ NỘI:

http://www.vov.org.vn/chuyenmuc/hanoi/trang130.htm

http://www.quehuong.org.vn/vi/nr0503...ns050331141029