Các bạn cho mình hỏi là phương pháp mã hóa này ban đầu vào gặp chuỗi có bit 1 thì có áp đặt quy tắc đếm nó có bao nhiêu bit 1 ngay hay không hay là bắt đầu nó bằng + (lên) hay (-)xuống đều dk và chỉ tính ở lần gặp bit 1 kế tiếp?

Như cái hình này mình vẫn chưa hiểu là quy tắc thế nào ban đầu vào là thấy có 2 bít 1 đó.


Như câu lý thuyết này: Nếu số bit 1 kể từ lần thay thế cuối cùng là lẻ thì 0000->000V nếu thế thì chả hợp lý với hình trên gì cả, nói chung là mỗi sách nói mỗi khác, điên luôn.


Nói chung là bác nào có cách hiểu dễ hiểu hay có quy luật nào đó cho dễ hiểu chỉ em với ? cho em xin demo hay demo luôn trên mấy cái hình ở đây cũng dk.

Bonus thêm vài hình cho trực quan:
Hình 1

Hình 2

Hình 3