Các anh chị cho e hỏi với, môn Thông tin số cuối kì thì thi như thế nào và có được mang tài liệu không ạ? Em học thầy Nguyễn Hữu Trung mà thầy chẳng nói gì về thi thố cả. À có ai biết lab của thầy làm về những vấn đề gì và vào có khó không thì cho em biết luôn với!
Thanks mọi người nhìu nhìu