THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO
XÂY DỰNG & ÁP DỤNG ISO 14001:2004
(KHAI GIẢNG NGÀY 26/12/2012)

Trung tâm Đào tạo – Công ty Cố phần Tư vấn môi trường và Quản lý chất lượng CEM trân trọng thông báo mở khoá Đào tạo Xây dựng và Áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000:2004.

1. Mục tiêu khoá học
Sau khi tham gia khóa học, học viên sẽ
- Hiểu rõ nội dung ISO 14001:2004
- Có kỹ năng xây dựng, áp dụng và duy trì ISO 14001:2004
- Được cấp chứng chỉ khi hoàn thành khóa học

2. Thời gian:
- 6 buổi, 18h30 – 20h30 các ngày thứ 2, 4, 6
- KHAI GIẢNG NGÀY 26/12/2012

3. Nội dung:
Ngày 1hần 1: Giới thiệu hệ thống quản lý môi trường
Phần 2: Các yếu tố môi trường và đánh giá tác động môi trường
Ngày 2: Phần 3: Tiêu chuẩn ISO 14001: từ 4.1 đến 4.4.7 + Bài tập
Ngày 3: Phần 4: Tiêu chuẩn ISO 14001: từ 4.5 đến 4.6 + Bài tập
Ngày 4: Phần 5: Các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác + Bài tập
Ngày 5: Phần 6: Xây dựng hệ thống tài liệu quản lý môi trường + Bài tập
Ngày 6: Phần 7: Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý môi trường + Bài tập

4. Giảng viên: Thạc sỹ đào tạo và tu nghiệp ở nhiều nước, thâm niên 10 năm kinh nghiệm, tư vấn thành công cho hơn 50 công ty được cấp chứng nhận ISO
5. Đối tượng tham dự
• Các cán bộ đang và sẽ tham gia xây dựng và duy trì ISO 14001:2004 của các tổ chức/ doanh nghiệp
• Các cá nhân muốn tìm hiểu về bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2004
• Sinh viên ngành môi trường
6. Phòng học: Máy lạnh, máy tính, máy chiếu, internet wifi, nước, đồ ăn nhẹ

7. Học phí: 1.400.000đ
• Giảm 50% học phí cho Sinh viên tất cả các trường đại học
• Các đối tượng khác (không áp dụng cho sinh viên đã được hưởng ưu đãi theo điều kiện trên):
- Giảm 20% cho nhóm 2 người cùng đăng ký
- Giảm 30% cho nhóm 3 – 4 người trở lên cùng đăng ký
- Giảm 50% cho nhóm 5 người trở lên cùng đăng ký
Học phí trên đã bao gồm tài liệu và văn phòng phẩm phát cho học viên, bồi dưỡng giảng viên, biên soạn bài giảng và tài liệu, nước uống cho học viên, chứng chỉ và các chi phí tổ chức khác của Trung tâm Đào tạo.
8. Đăng ký và cấp chứng chỉ
Kết thúc khoá học các học viên tham dự đầy đủ và hoàn thành bài kiểm tra cuối khoá sẽ được Trung tâm Đào tạo Công ty Cố phần Tư vấn môi trường và Quản lý chất lượng CEM cấp chứng chỉ đào tạo.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm đào tạo, Công ty Cố phần Tư vấn môi trường và Quản lý chất lượng – CEM
Điện thoại: (08) 62 88 44 59, Hotline: 0938 653 349
Website: www.cem.com.vn
Tòa nhà INDOCHINA Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu,Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM