cũng sắp đăng kí rồi.e cứ hỏi sớm cho máu kì 2 năm 2 ngành điện thì học môn nào thầy nào ạ? nhờ các pro.
có mạch2, trường, điện tử tương tự, thiết kế hệ thống số, lý thuyết điều khiển1. còn cả cái triết đường lối cuối cùng nữa. thể dục thì đá bóng hay chơi môn j ạ. mà nên học lý 3 hay cơ. các bác cứ tư vấn nhệt tình, e xin cảm ơn