chào mọi người mình đang làm cái đồng hồ thời gian thực nhưng mình chỉ biết làm đếm giây trên led 7thanh từ 1-60s mà không biết thay bằng đếm led sáng đần từ 1-60 led.mọi ng jup mình với