Các bác cho em hỏi có ai có tai liệu ,bài tập cái môn cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu đo không ạ.
bọn em sắp thi mà chả biết dạng bài tập nào để làm