Do vừa bảo vệ xong đồ án. Mình cần thanh lý gấp 1 KIT easy dsPIC của thiên minh. KIT còn mới nguyên, lập trình tốt. Mình chỉ lấy 1 nửa giá. Xin liên hệ: Đức Anh: 0966.088.805 Email: anhcdt43@gmail.com