Hiện tại phòng lab Chuyên đề 4-Hàng không vũ trụ (306A-c9) đang có một số hướng nghiên cứu sử dụng chip Arm-Cotex M3 và M4F của Texas Instrument. Các đề tài liên quan đến màn hình cảm ứng TFT, Ethernet, 3G, Zigbee. Bạn k54,k55 nào có cùng đam mê nghiên cứu chip Arm thì có thể liên hệ với mình để tham gia duyhung90@gmail.com

Điều kiện : Đam mê nghiên cứu khoa hoc - Đã có kiến thức sơ bộ về vi điều khiển, từng sử dụng 1 loại vi điều khiển bất kì

Quyền lợi :
Được các thầy trong lab hướng dẫn các môn đồ án 1, đồ án 2. Nếu vẫn duy trì đến tốt nghiệp thì sẽ thực tập tại lab và làm đồ án.
Được hỗ trợ tối đa về phần cứng, các module, các kit phát triển arm của TI.
Được hộ trợ và giám sát tiến độ công việc từ thầy giáo và sinh viên khoá trên !
Được tham gia các dự án cấp sở.