Mọi người cho mình hỏi là trong cái đơn xin tiếp nhận trở lại học( mình bị đình chỉ kì 20121) có đoạn ghi :
"Nay xin được tiếp nhận trở lại vào học từ học kỳ . . . năm học . . . . . . . . . . . . .
theo học cùng khóa . . . . . . . . ."
Mình là dtvt-K55. Vậy nếu mình xin học cùng K55 thì có dc xếp vào lớp cũ ko hay là vào lớp khác vậy?
Nếu K56 thì sẽ dc xếp vào lớp nào?
Cảm ơn mọi người !