em đang tìm hiểu về thiết kế tuyến truyền dẫn thông tin quang WDM.anh chị nào có tài liệu nói về vấn đề này thì gửi cho em xin với nhé. mial của em là :ptithcm090@gmail.com
Em cảm ơn nhiều!