Chúng ta có thể tạo máy riêng trong Vericut. Từ đó có thể kiểm tra chương trình gia công và thực hành lệnh G_Code. Đây là cách mình làm, mong các bạn tham khảo và cho ý kiến
http://www.youtube.com/watch?v=qQqeVDS_8mQ
http://www.youtube.com/watch?v=dbeTEz8yVPU