Cần tuyển 2 sinh viên có hiểu biết về asp.net, sql làm việc parttime cho dự án
Địa điểm: Hà Nội
Thời gian: Khoảng 45-60 ngày
Lương: Từ 3,5 đến 6 triệu
Công việc: Coding tại nhà, những buổi hướng dẫn mới phải họp offline, còn lại trao đổi qua email và hệ thống source online.
Những gì chưa biết có thể được training.
Bạn nào quan tâm, xin liên hệ:
Lã Tuấn Nghĩa
ĐT: 0916001809
Email: nghialtvthn@gmail.com