[IMG][/IMG]
[url=http://www.upanh.com/hinh0083_upanh/v/6vg5cs3g6xt.htm]
mình chưa hình cái mặt cắt A-A, B-B, C-C mọi người giải thích mình nhé mình chưa hiểu các hình chiếu