Mình xin làm phiền để post thông tin học bổng này. Học kì trước, giáo sư trường mình chỉ muốn tuyển sinh viên Việt Nam nhưng chưa được, học kì này giáo sư lại muốn tuyển nữa. Nên mình post lại lần nữa.

Một giáo sư trường Korea Aerospace University muốn tuyển sinh viên Việt Nam học PhD. Giáo sư thuộc bộ môn Telecommunication Eng. Yêu cầu trước mắt của giáo sư là có TOEFL, và có khả năng tham gia dự án ngay.

Ngày mai 07/11 là hạn cuối để đăng kí vào trường nên bạn nào quan tâm thì nhanh chóng gửi CV cho mình để mình gửi cho giáo sư sau đó đăng kí vào trường. Giáo sư sẽ hỗ trợ chi phí đăng kí.

Email: anhnt2407 (AT) gmail.com
Xin cảm ơn,
AnhNT,