Có ai được lấy chứng chỉ giáo dục thể chất chưa? Lấy ở đâu vậy, mọi người có biết không?
P/s: Mình hỏi hộ đứa bạn! Hic, vẫn chưa được lấy, không biết đợt nào mình mới được lấy đây! Giờ mới đang học bóng chuyền 2, khó chết đi được!!!
>.<