Mình sưu tập được một số video giao tiếp tiếng Trung cơ bản, xin tặng mọi người, hy vọng nó có ích!

https://www.youtube.com/watch?v=fRMS...0&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=68Ir...9&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=Q0ep...8&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=8i3O...7&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=mOJX...6&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=xkfq...5&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=cZxt...4&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=yhuV...3&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=9Tkd...2&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=OnjB...1&feature=plcp