tình hình là em phải mô phỏng cái wireless sensor network bằng NS -2, em có lấy trên mạng được 1 code sẵn, nhưng khi chạy nó báo là : "Wrong node routing agent!". em có đính kèm cái file đó đây ạ. mong ad vs anh em giúp cái . cám ơn cả nhàfwd.zip