các bác ai có bài tập vs lời giải môn trường điện từ cho e xin với!!!!!!
môn này khó quá,em ngồi cả buổi mà chẳng làm được bài nào