mình làm quen với nhau nha
mình học lớp bk2,24-k57
có ai cùng lớp vào điểm danh nào