Mọi người giúp em với ạ! Báo cáo thí nghiệm cấu kiện điện tử làm thế nào ạ? mấy cái vẽ hình, đo số thì em đo trên lớp rồi về vẽ lại nhưng mà mấy câu hỏi không biết trả lời thế nào?
Bài nào cũng hỏi nhận xét đặc tuyến vừa đo được so sánh với lý thuyết biêt so sánh kiểu gì ạ?