Để có thể tập hợp các thông tin về thị trường mua bán các thiết bị và đồ dùng phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu. BQT diễn đàn BKHN lập thêm một forum "Thị trường" để các bạn có thể cùng nhau trao đổi, hỏi đáp các địa chỉ mua sắm, giá cả các thứ cần thiết cho mình.

Thân,
Emptychair