Chào các bạn. Mình là sinh viên K52. Nơi mình hiện tại đang công tác có giao nhiệm vụ cho mình tìm hiểu phần mềm Visual Nastran. Mình đã tìm hiểu trên mạng và tạt qua mấy cửa hàng bán đĩa gần cổng trường Bk,nhưng vẫn chưa thấy. Mình muốn hỏi có bạn nào biết thông tin về phần mềm này cũng như tài liệu liên quan có thể giới thiệu cho mình và mọi người biết đựoc không? cảm ơn các bạn nhé. thak y very much!