Theo như kế hoạch, hiện tại BQT đang tiến hành thiết kế một poster để quảng bá và chào đón các em sinh viên K50 mới vào trường. Đó là công việc ngoài ngõ. Còn trong nhà, trong bkf của chúng ta hiện nay thì sao? Chúng ta đã và đang làm gì để chào đón sự kiện này. Hiện tại số lượng bài viết kỹ thuật của chúng ta còn quá nghèo nàn và hầu như bị đè bẹp bởi rầtnhiu bài viết không có nội dung gì cả. Chả lẽ chúng ta chào đón K50 với một môi trường như vậy sao? Chúng ta phải làm gì đi chứ