Dự kiến trong hội nghị các nhà phát triển chuyên nghiệp (PDC) của Microsoft vào tháng tới (12/9), hãng sẽ đưa ra những thông tin về các công nghệ mới nhất, trong đó có cả Visual Basic 9.0.


Ngoài và Visual Basic (VB) 9.0, một công nghệ khác cũng sẽ được ra mắt, đó là .Net Language Integrated Query Framework. Ngôn ngữ lập trình VB 9.0 sẽ có những bước cải tiến đột phá về khả năng tương tác dữ liệu ở tất cả các định dạng: đối tượng, XML, dữ liệu liên quan... Phiên bản VB 9.0 sẽ cải thiện khả năng truy vấn, khởi xuất đối tượng... theo nhiều phương thức phức tạp nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả.

Trong khi đó, .Net Language Integrated Query Framework - dự định được tích hợp trong gói công cụ mới của Visual Studio (tên mã "Orcas") - sẽ giải quyết các vấn đề không tương hợp trong cách thức xử lý dữ liệu trên nhiều định dạng khác nhau của các ứng dụng hiện đại.

Khung nền tảng này cũng sẽ hỗ trợ các model lập trình hợp nhất thông qua khả năng truy vấn tích hợp trong C# & Visual Basic, và API (dành cho thao tác và truy vấn XML). Với công nghệ này, Microsoft hy vọng sẽ thắt chặt hơn nữa ngôn ngữ lập trình và truy vấn cơ sở dữ liệu mà không làm chúng trông giống SQL.

Theo nhận định của các chuyên gia, vấn đề lớn nhất liên quan tới Visual Basic và C# mà Microsoft phải đối mặt hiện nay là làm sao giảm được sự khác biệt giữa chúng, giữa một bên là mới bắt đầu (Visual Basic) với một bên là đang trong giai đoạn kết thúc (C# - Microsoft không tiếp tục hỗ trợ ngôn ngữ này, hoặc nếu có thì sẽ rất hạn chế).

Được biết, các nhà lập trình C# chủ yếu là các chuyên gia khoa học máy tính; trong khi người dùng Visual Basic lại chủ yếu là các đối tượng doanh nghiệp.

Theo VnMedia.vn