Em là sv k55.Em muốn học sâu về PLC.Các anh chị khóa trên cho em xin lời khuyên là em nên theo chuyên ngành nào trong 3 chuyên ngành.