BKF đã được nâng cấp lên phiên bản mới của Vbulletin. Phiên bản này được cung cấp thêm nhiều tính năng mới. Các bạn hãy tự mình khám phá .

Phần quy định bài viết phải lớn hơn 50 ký tự đã giảm xuống chỉ còn 10 ký tự .