chào các bạn, các anh,các chị, các em.Mình đang làm đồ án về hệ thống điều khiển servo khí nén nhưng ít tài liệu quá. Anh em nòa hiểu gì về cái này cứ chém, có tài liệu gì thì share với. Mọi người cùng tìm hiểu nào