Anh em ta cũng nhau đi coi bắn pháo hoa nào!!! Nếu như có thể thì anh em ta đi sớm chút, bỏ bụng cái gì đã rùi đi coi bắn pháo hoa là vừa! Ngày đẹp đó thành thử anh em cố gắng đi nhá!!!