Hôn người nào đó gọi là: Hôn Nhân
Hôn con vật cưng trong nhà là: Hôn Thú
Lâu quá chưa được hôn gọi là: Hôn Ước
Mới hôn xong là: Tân Hôn
Hôn thêm chút nữa gọi là: Tái Hôn
Hôn hai cái gọi là: Song Hôn
Đang hôn nửa chừng bị xô ra là: Ly Hôn
Được hôn rồi trả lui lại là: Thoái Hôn
Không cho cũng hôn đại là: Cưỡng Hôn
Hôn sơ sơ bên ngoài là: Ngoại Hôn
Hôn ké là: Phụ Hôn
Hẹn ngày để hôn là: Hứa Hôn
Ông vua hôn là: Hoàng Hôn
Hôn từ giã là: Từ Hôn
Hôn không nói chi cả là: Hôn Thầm
Hôn con gái mà trúng bà mẹ là: Hôn Má
Vừa hôn vừa ngửi là Hôn Hít
Hôn chúc bình an trong nhà thờ là: Hôn Lễ
Khoái hôn quá là: Hôn Mê
Hôn trật là: Hôn Gió
Hôn người lính là: Hôn Quân
Hôn tập thể là: Hôn Phối