Tình hình là em có cái mạch này. Nhưng ko biết nguyên lý hoạt đông ra sao cả. Các anh phân tích mạch giúp em v