[unable to retrieve full-text content]Công cụ tìm kiếm Internet số 1 thế giới tuần qua cho biết sẽ đóng cửa dịch vụ tìm kiếm âm nhạc chỉ ở Trung Quốc sau 2 năm công ty này dừng công cụ tìm kiếm của mình ở Trung Quốc lục địa, vì mất vào tay các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm Trung Quốc.