Mình biết ở trg ta có bóng bàn ở nhà thi đâu BK. Nghe nói là ở Sân vận động cũng có, cho mình hỏi địa điểm sân bóng bàn ở SVĐ BK chỗ nào nhỉ?