Em học hệ cử nhân trong khung chương trình có môn vật lí điện tử và vật lý III, không biết 2 môn này là khác biệt hay là tương đương?
Đăng kí học cả 2 môn hay chỉ 1 trong 2 môn này?
Mong mọi người giúp đỡ!!!