Có member nào có code hay một ví dụ cụ thể nào không
Giúp mình với