Theo bạn thì như thế nào là giáo dục giới tính lành mạnh ? Như thế nào là kiến thức giới tính đồi bại ? Bạn có thể phân biệt , nhận dạng một bài viết về giới tính có nội dung đồi bại trên một kênh thông tin chính thống ?