Thà ngày xưa em nói rằng "chẳng yêu anh" thì lòng này giờ đây sẽ không đau nhiều! Để rồi đến hôm nay, người cho anh nỗi sầu cay đắng!!!
Download here!!!