Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2012-2013 cho các khóa K53-56


Sinh viên các khoá K53 - K56 đăng ký học tập cho học kỳ 2 năm học 2012-2013 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://sis.hut.edu.vn (đăng nhập với tài khoản được cấp) theo hướng dẫn dưới đây.

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013

Đăng ký học tập cho K54, K55, K56:

- Đăng ký học phần: từ 14/9/2012 đến 16h ngày 26/9/2012.

Khối lượng đăng ký tối đa 24TC, tối thiểu 12TC (Lưu ý: với sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 1 thì tối đa 18TC, mức 2 tối đa 14TC).

- Đăng ký lớp học: từ 24/12/2012 đến 16h ngày 4/1/2013.

- Điều chỉnh đăng ký lớp học: từ 5/1/2013 đến 16h ngày 18/1/2013.

Sinh viên có thể điều chỉnh lớp học của mình (huỷ lớp, thêm lớp) theo quy định.

Lưu ý:

Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học.

K53: Để đăng ký học phần, sinh viên cần tra cứu các học phần trong Kế hoạch học tập chuẩn sửa đổi cho K52-K53. Các học phần tuy có trong KHHT chuẩn thuộc chương trình đào tạo 2007-2008 nhưng không có trong KHHT chuẩn sửa đổi sẽ không được mở lớp.

K54, 55, 56: Sinh viên xem Kế hoạch học tập chuẩn trong Chương trình đào tạo các ngành trong mục chương trình trên trang SIS, xác định các học phần cơ sở cốt lõi và các học phần tự chọn định hướng.

Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình và tự kiểm tra kết quả đăng ký sau khi đã thực hiện.

Số lượng sinh viên đăng ký sẽ là cơ sở để Phòng Đào tạo và các Khoa Viện quyết định mở lớp học hay không.

Sinh viên đăng ký học phần sẽ được ưu tiên đăng ký lớp trước. Các sinh viên không đăng ký học phần chỉ được đăng ký lớp trong thời gian điều chỉnh.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2012

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Thông báo gốc: http://dtdh.hut.edu.vn/content/view/1532/1/