Viện CNTT có mấy đội tham gia vậy ?
http://soict.hut.edu.vn/index.php?op...1012&Itemid=59